0910 287 586
0911 387 586
7:00 - 17:00

Obehové čerpadlo Omega2 a jeho VLASTNOSTI A VÝHODY

- vstup/výstup 1" (25mm)
- prevedenie  230V


 - nízka spotreba elektrickej energie (energetická trieda A) vďaka funkcii AUTO riadiacej rozdiely tlaku

-  ľahká montáž a obsluha

 - veľmi tichá práca

 - pevná moderná konštrukcia

 - pribalená potrubná armatúra

 - v ponuke čerpadlá s roztečou 130 a 180 mm
 

Obehové čerpadlo Omega2 a jeho POUŽITIE:

Automatické a energeticky úsporné obehové čerpadlo OMEGA 2 je určené na vynútenie cirkulácie v malých a stredne veľkých systémoch ústredného kúrenia v rodinných domoch. Obehové čerpadlá môžu pracovať v systémoch vodných resp. obsahujúcich vodu s glykolom v pomere 50/50.
Neprípustné je používanie obehových čerpadiel OMEGA 2 v systémoch vodných resp. obsahujúcich vodu s glykolom, v ktorých sa môžu vyskytovať pevné znečistenia (napr. kúsky hrdze, vodného kameňa). Pred čerpadlom by mal byť vždy nainštalovaný filter sedimentov, ktorý bude chrániť obehové čerpadlo pred možným znečistením. Teplota vody v systéme nesmie prekročiť 110oC ani klesnúť pod 5 oC.

 

Obehové čerpadlo Omega2 a jeho INŠTALACIA, ZAPOJENIE :

Obehové čerpadlo OMEGA 2 sa odporúča namontovať na spätnom potrubí, to jest pred kotlom.
Bezprostredne pred čerpadlom ako aj za čerpadlom by sa mali nainštalovať guľové ventily
umožňujúce prípadnú demontáž čerpadla i jeho konzerváciu bez toho aby sa zo systému
muselo vypustiť vykurovacie médium.

Obehové čerpadlo musí byť namontované takým spôsobom, aby:

-  požadovaný prietok vody bol v súlade so šípkou vyznačenou na kryte čerpadla.
-  Os čerpadla musí byt vždy vo vodorovnej polohe. Nastavenie osi čerpadla v inej polohe vedie k predčasnému opotrebovaniu ložísk a zaseknutiu čerpadla.
-  Prípojková schránka sa nesmie nachádzať pod čerpadlom, pretože kondenzovaná
voda kvapkajúca z krytu motora môže zaliať elektrické prípojky a spôsobiť skrat.
Na poškodenie čerpadla spôsobené zaliatím prípojkovej schránky sa nevzťahuje
záručný servis.
-  Priestor, v ktorom sa obehové čerpadlo montuje musí byť zastrešený a nesmie byť vlhký.
-  K čerpadlu by mal byť ľahký prístup kvôli jeho konzervácii a odvzdušňovaniu

 

Pred prvým uvedením čerpadla do chodu

uistite sa, či systém je naplnený vodou resp. vodou s glykolom. Obehové čerpadlo nesmie pracovať „nasucho“ bez vody alebo vody s glykolom. Práca nasucho vedie k zničeniu čerpadla. Aby sa obehové čerpadlo uviedlo do chodu treba nastaviť rotačnú rýchlosť na najvyšší (najrýchlejší) stupeň III, vytočiť odvzdušňovaciu skrutku nachádzajúcu sa na zadnej stene motora a zapnúť čerpadlo. Keď z čerpadla začne vytekať voda bez vzduchových bublín, znamená to, že systém bol úspešne odvzdušnený.


 

Pridaj recenziu


Pridaj príspevoknávrat