0910 287 586
0911 387 586
7:00 - 17:00

Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlo.
 
Technické parametre
 
Pracovný prietok:80 l/min
Pracovný výtlak:70-80 m
Výkon:2,2 kW
Napätie:3x400V

NÁVOD NA STIAHNUTIE

Čerpadlá typu SBI sú nesamonasávacie vertikálne viacstupňové čerpadlá typu in-line, tzn. so sacím a výtlačným hrdlom rovnakého priemeru umiestnenými v jednej ose, s prírubou alebo spojkou Victaulic. Viacstupňová konštrukcia s obežnými kolesami, komorami a tlakovým plášťom z nerezovej ocele. Hriadeľ čerpadla i hriadeľ motora, splňujúce normy IEC, sú spojené priamou pevnou spojkou. Všetky čerpadlá sú vybavené kazetovými mechanickými upchávkami, takže ich údržba je veľmi jednoduchá. 

POUŽITIE

- dodávka vody a zvyšovanie tlaku (tlakové stanice a zvyšovanie tlaku v budovách)

- zavlažovanie a poľnohospodárstvo

- priemysel (systémy procesnej vody, hasiace systémy)

- vodárenské systémy (filtračné systémy, reverzná osmóza)

- kúrenie, ventilácia, klimatizácia (tepelné výmenníky, chladiace zariadenia, systémy regulácie teploty)

VLASTNOSTI

- optimálny pracovný bod čerpadla: výtlak Hopt=85m pri prietoku Qopt=5m3/h = 83,33 l/min

- minimálny výtlak čerpadla Hmin=48m, tzn. že čerpadlo nemôže dlhodobo pracovať na tlaku menšom ako 4,8 baru

- materiál hydrauliky komplet AISI304

- materiály mechanickej upchávky Sic/Sic/EPDM

- motor trojfázový 400V, 2,2kW s prémiovou účinnosťou IE3


Pridaj recenziu


Pridaj príspevoknávrat