0910 287 586
0911 387 586
7:00 - 17:00

Frekvenčný menič a dĺžka kábla ku čerpadlu

Frekvenčné meniče vyrábané firmou Electroil majú spínacie frekvencie tranzistorov v rozmedzí od 5 do 7,5kHz v závislosti od konkrétneho typu. Tieto frekvencie sú značne vyššie od bežnej frekvencii 50 Hz v rozvodnej sieti a v prítomnosti dlhších káblov ako 20m medzi meničom a motorom je možné pozorovať zvyšovanie únikových kapacitných prúdov voči zemi na prívodnom kábli k motoru. Tieto kapacitné prúdy môžu spôsobiť narastanie impulzných vysokonapäťových špičiek na motore, so špičkovými hodnotami v niektorých prípadoch vyšších ako 1000V, čo môže skrátiť životnosť izolácie motora ak nie je vyhotovená z kvalitného materiálu.

Pre prevádzku meniča s dlhým káblom k motoru, bez ohľadu použitia tlmivky (du/dt filter), vždy odporúčame použiť čerpadlo s motorom, ktorý má kvalitnú izoláciu. Vo všeobecnosti platí, že čím je motor kvalitnejší tým je dlhšia jeho životnosť, preto odporúčame voliť typy použitých motorov čerpadiel podľa dĺžky kábla medzi čerpadlom a meničom nasledovne (bez použitia tlmivky):

Dovolená dĺžka vodiča čerpadlo-menič bez tlmivky

Typ ponorného motora

do 30m

4SD

do 60m

STAIRS 4R

do 100m

Franklin Electric Encaps

Pri použití motorovej tlmivky (du/dt filter) medzi meničom a čerpadlom je možné použiť aj dlhšie dĺžky prívodných káblov.


Pridaj recenziu


Pridaj príspevoknávrat