0910 287 586
0911 387 586
7:00 - 17:00

Prietoková jednotka PRESS KONTROL je vybavená manometrom, ktorý počas chodu ukazuje aktuálny tlak. Táto jednotka je nastavovateĺná a dokáže pracovať v dvoch pracovných módoch:

Mode1 - v tomto móde je možné nastaviť zapínací aj vypínací tlak

Mode2 - v tomto móde je možné nastaviť iba zapínací tlak. Vypína na základe nulového prietoku. 

Odporúčania:

Pri prevádzke ovládača v režime Mode1 odporúčame nastaviť rozdiel zapínacieho a vypínacieho tlaku minimálne 1,5baru. Vypínací tlak odporúčame nastaviť menší o minimálne 0,5 baru ako je maximálny možný tlak, ktorý je schopný čerpadlo vyvinúť. V tomto režime prevádzky je nutné použiť tlakovú nádobu aby nedochádzalo k častému zapínaniu čerpadla a cyklickej prevádzke čerpadla. 

V prípade nutnosti prepnutia prevádzkového režimu stačí podržať tlačidlo FUNCTION dovtedy, kým sa farba kontrolky MODE nezmení. 

Maximálny prevádzkový tlak je 10bar, Táto jednotka je určená na jednofázové  čerpadlá do max. výkonu 1,1kW.

Výhodou tejto jednotky, že sa dá inštalovať ako vo vertikálnej, tak aj v horizontálnej polohe.

Využitie

- malé a stredne veľké závlahy do optimálneho prietoku 70l/min s možnosťou nastavenia tlaku

- minimálny inštalačný priestor PRESS KONTROL v horizontálnej inštalačnej polohe

- zásobovanie víkendových chát alternatívne aj s malou závlahou

- dom, domácnosť aj závlaha

Neodporúčame používať na 

- k čerpadlám so záverným tlakom vyšším ako 8,5 bar

- k prevádzke vrtov a studní hlbších ako 40m

Nevhodné

- na zásobovanie vodou ak sa nepoužije tlaková nádoba

- k čerpadlám na 400V

Popis tlačidiel a funkcie:

1. po pripojení napájacieho napätia sa rozsvieti kontrolka MODE a STATUS svieti ak čerpadlo beží. Ak STATUS bliká, došlo k chybe čerpadla alebo chodu na sucho. Pri prvom spustení treba počkať, kým nezačne vytekať z potrubia voda. Ak zasiahne ochrana proti chodu na sucho pred tým, ako začne tiecť voda (STATUS BLIKÁ), tak sa čerpadlo dá zapnúť trvalým stlačením tlačidla FUNCTION.

2. voľba režimu prevádzky je možné tlačidlom FUNCTION. Pri krátkom stlačení tlačidla sa zapne čerpadlo ak sa zastavilo. Pri stlačení tlačidla po dlhšiu dobu ako 6 sekúnd počas prevádzky ovládača s čerpadlom sa zmení režim prevádzky a zmení sa farba kontrolky MODE. Zelená farba kontrolky MODE je Mode1 a je to prevádzka, pri ktorej sa dá nastaviť zapínací aj vypínací tlak. Červená kontrolka MODE je Mode2 (prednastavený režim) a pri takejto prevádzke je možné nastaviť iba zapínací tlak. Čerpadlo vypína pri nulovom prietoku - tzn. pri maximálnom tlaku čerpadla.

3. Pri režime prevádzky Mode1 dôjde k vypnutiu čerpadla do 3 sekúnd, odkedy sa dosiahne nastavený vypínací tlak (červená šípka na manometri) a STATUS kontrolka zhasne. Pri režime prevádzky Mode2 dôjde k zastaveniu čerpadla do 8 sekúnd, odkedy je nulový prietok a STATUS kontrolka zhasne. Pri obidvoch režimoch prevádzky dôjde k zapnutiu čerpadla pri nastavenom zapínacom tlaku (zelená šípka na manometri).

4. ovládač detekuje chod na sucho, alebo poruchu čerpadla a v tomto prípade začne červená kontrolka STATUS blikať. Po 30 sekundách skúsi znova zapnúť čerpadlo a ak tento stav pretrváva, tak ho zapne znovu za 1 hodinu a každú ďaľšiu.

5. Zapínací a vypínací tlak sa nastavuje sa nastavuje pomocou dvoch skrutiek, ktoré sú uložené pod manometrom. Aktuálny nastavený zapínací a vypínací tlak je možné vidieť ako šípky na manometri.

6. Ochrana proti častým štartom: ak je doba zastavenia čerpadla kratšia ako 15 sekúnd po 30-krát za sebou tak sa čerpadlo zastaví a bliká kontrolka MODE. K opätovnému spusteniu čerpadla dôjde po 30 minútach. Táto ochrana chráni čerpadlo proti poškodeniam, ak nie sú správne nastavené tlaky, alebo nie je inštalovaná tlaková nádoba pri prevádzke ovládača v Mode1.

 

 
 
 
 
 
 

Pridaj recenziu

Dobrý, viem túto riadiacu jednotku používať aj na chate, na klasické zasobovanie vodou zo studne? Ak budem upravovať tlak, tak upravený tlak sa mi zobrazí na budíku, tie čierne vyčnielky v ľavo na obrázku? Ďakujem za info, s pozdravom Kohan
Peter (11.05.2021 10:14)

Pridaj príspevoknávrat